Zmluvný servis - profilaktika

Outsourcing je efektívny, úsporný a jednoduchý spôsobo správy informačných technológií. Firmy hľadajú možnosti ako zabezpečiť spoľahlivosť funkčnosti informačných technológií, bezpečnosť firemných dát a efektivitu informačného systému. Zmluvný servis je riešením problémov v IT tak pre živnostníkov, ako aj malé a väčšie firmy

 • Profilaktika - Outsourcingové služby

  • technik pozná Vaše systémy a je schopný riešiť Vaše problémy
  • vstupný audit Vašej siete, serverov a pracovných staníc, bezpečnosti siete
  • audit software (verzie, overenie licencie)
  • návrh odstránenia zistených nedostatkov
  • pravidelné profilaktické návštevy zaručia skoré riešenia problémov s počítačmi i programovým vybavením
  • vzdialená správa umožní vykonať rad úloh správy siete bez nutnosti zásahu priamo u Vás
  • zabezpečíme zálohovanie Vašich dát
  • dodáme Vám IT materiál - spotrebný materiál do tlačiarní, kopírok
  • rozvoj Vašej siete vyriešime aj technológiou WiFi